Friday, November 30, 2018

Wednesday, July 18, 2018

தமிழுக்கு ஒரு தாலாட்டு!!!
உள்ளத்தில் உருவாகி உயிர்மூச்சில் கருவாகி
            உலகத்தில் பிறந்தாயடி - நீ
பள்ளத்தில் பாய்ந்துவரும் பைம்புனல் போலிந்த
            பக்தனைக் கவர்ந்தாயடி

அள்ளக் குறையாத அறிவென்னும் செல்வத்தை
            அடிமைக்குத் தந்தாயடி - என்
உள்ளத்தில் கோயில்கட்டி உள்ளே எழுந்தருளி
            உட்கார்ந்து கொன்டாயடிஎண்ணத்தில் உனைக்கொன்டு ஏட்டில் எழுதிவைத்து
            எம்புலவர் வளர்த்தாரடி - பல
வண்ணத்தில் உனைப்பாடி வனப்பூட்டும் அணியாக்கி
            வஞ்சியுனக் களித்தாரடி

மண்ணுக்கு எட்டாத மாண்புகழ் அமுதுக்கு
            மணம்செய்து தந்தாரடி - என்
கண்ணுக்கு கண்ணான காரிகை உன்காலில்
            காவலர் பணிந்தாரடிகாவிரி நதிதந்த கர்னாடக நாட்டினது
            கன்னடத்தை யீன்றாயடி - உயர்
மாவரைகள் சூழ்ந்திட்ட மண்ணும்புகழ் கேரளத்து
            மலையாளம் யீன்றாயடி

தேவரெல்லாம் போற்றுகின்ற தென்னகத்து ஆந்திரத்து
            தெலுங்கை நீதந்தாயடி - இசைத்
தூவானம் போலிருக்கும் துளுவத்தை தந்திங்கு
            திராவிடம் படைத்தாயடிவிருந்தோம்பி வாழ்வதிலே வித்தகியே உனக்கிணையாய்
            வேறொருவர் கிடையாதடி - பாரில்
உருதோன்றி நிலையாகி உயர்ந்தநிலை எய்தியவர்
            உனையன்றி வேறாரடி

அருள்தோன்றும் முகமாகி ஆனந்த மயமாகி
            ஆளவந்தாய் நீதானடி - வீசி
வருந்தென்றல் காற்றினைப்போல் வானத்துச் சூரியன்போல்
            வையத்தில் வாழ்வாயடி.

Sunday, July 15, 2018

நூல் வெளியீடு: மகாபாரதப் போர் ஆடியா? மார்கழியா?
தமிழ்நாட்டில் ஆடி 1 முதல் 18 வரை மஹாபாரதப் போர்க்களக் காலம் என்ற ஒரு செவிவழிச் செய்தியும், நம்பிக்கையும் உண்டு. ஆடி 18ஆம் பெருக்கு அன்று பாண்டவர்கள் தங்கள் ஆயுதங்களைக் கழுவினார்கள், அதனால்தான் ஆறுகளில் ஆடிப்பெருக்கில் செந்நீர் ஓடும் என்று என் பாட்டி எனக்குக் கதை சொல்வதுண்டு. ஆடி மாதம் 18 ஆம் தேதி வரை நல்ல காரியங்களை ஒதுக்கி வைக்கின்றனர். காரணம் கேட்டால் போர்க்களக் காலம் என்கின்றனர். இந்த வழக்கம் தமிழ்நாட்டில் பரவலாகவே உண்டு.

பண்டிதர்கள் மார்கழி மாதம் போர்க்களக் காலம் என்பதால் அதை மலமாதம் என ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள். பல மஹாபாரதக் காலக்கணிப்புகளும், ஜோதிட நூல்களும் மார்கழியில் போர் நடந்ததாகவே சொல்கின்றன.

பண்டிதர்களின் கணிப்பை, வானியல்-ஜோதிடம்-தர்க்கம் உதவியால் வியாச பாரதத்தின் மூல ஸ்லோகங்களில் இருந்தே தூள் தூளாக்கி அப்பாவி பாட்டிகளின் கர்ண பரம்பரை உண்மையை வெளிக்கொணரும் ஆய்வுக் கட்டுரை.

ஆடி மாதப் போர் ஏன் மார்கழி மாதப் போராக வலிய மாற்றப்பட்டது என்பதற்கான உண்மைக் காரணமும் இதில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

கிரக நிலை அலசல்கள் மூலமும், ஸ்டெல்லேரியம் மென்பொருள் மூலமும், பஞ்சாங்கக் கணிப்பு அடிப்படை மூலமும் மகாபாரத யுத்தம் நடந்த ஆண்டு, மாதம், தேதி ஆகியவற்றைத் துல்லியமாக கணித்து அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கிரக நிலைகளும் தேதிகளும் மிகச் சரியாகப் பொருந்துவதால் இந்த ஆய்வின் உண்மைத் தன்மை, இந்திய வானவியலில் தொன்மை ஆகியவை உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன.

கி,மு 3172, ஏப்ரல் மாதம் 25 ஆம் தேதி மகாபாரதப் போர் ஆரம்பம் என்னும் துல்லியமான கணிப்பின் அனைத்து ஆதாரங்களையும் முழு விளக்கங்களுடன் புரிந்து படிக்க ஒரு உண்மையான ஆய்வு நூல்.

மொத்தம் 23 ஆதாரங்களில் 3 ஆதாரங்கள் மார்கழிப் போரைக் குறிக்கின்றன. மார்கழி என்று காட்டும் அந்த மூன்றும் நேரடியாக மாதப் பெயர், பருவம், நட்சத்திரம் ஆகியவற்றைக் குறிப்பவை. மீதமிருக்கும் 20 குறிப்புகள் ஆடி மாதத்தைக் காட்டுகின்றன.

இந்த ஆய்வின்போது வெளிப்பட்ட மகாபாரதத்தில் பொதிந்துள்ள வானவியல் செய்திகளின் உண்மைத் தன்மையைக் காணும்பொழுது மகாபாரதம் என்பது வெறும் கற்பனை என்பது அடிபட்டுப் போகிறது. மகாபாரதம் ஒரு உண்மை நிகழ்வென நிரூபிக்க இவை மிகவும் அசைக்க முடியாத ஆதாரங்கள் ஆகும்.

செய்யுட்களில் வரலாற்றுச் செய்திகளைப் புகுத்திப்பாடும் இயல்புடைய மாமூலனார் என்ற சங்ககாலப் புலவர் சேரமான் உதியன் சேரலாதன் குருக்ஷேத்திரப் போரில் படைகளுக்கு பெருஞ்சோறு கொடுத்த திறத்தை அகநானூற்றுச் செய்யுள் 233ல் பாராட்டியுள்ளார். சேரமானைப் பாடிய முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர்  முதற் சங்கப் புலவர் என்று களவியலுரை கூறுகின்றது. எனவே முதற் சங்க காலமே மகாபாரதக் காலம் என அறியலாம்.

மகாபாரதம் இடைச் சங்க காலத்து சங்கத் தமிழ் நூலாக இருந்திருக்கலாம். இடையேழு வள்ளல்கள் என அறியப்படும் அக்குரன், அந்திமான், கர்ணன், சந்தன், சந்திமான், சிசுபாலன், வக்கிரன் எழுவருமே மகாபாரத மாந்தர்கள் ஆவர். எனவே வியாச பாரதம் எழுத்து வடிவம் பெரும் முன்னரே தமிழில் மகாபாரதம் இருந்தது என உறுதியாகச் சொல்லலாம். தமிழகத்தின் மகாபாரத கதைகளுக்கு அந்தச் சங்க நூலே மூலமாக இருக்கலாம்.

இந்தக் கட்டுரை குருக்ஷேத்திரப் போருடன் முதற் சங்க காலத்தையும் சேர்த்தே குறிப்பதால் தமிழின் தொன்மையும் இந்த ஆய்வில் வெளிப்படுகிறது.

பரம பூஜ்ய ஜெகத்குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ தயானந்தபுரி ஸ்வாமிகள்
ஹேம கூடம், ஹம்பி அவர்களின் வாழ்த்துரை!


மகாபாரதம் என்ற இந்த மாபெரும் நூலை நீங்கள் ஆய்வு செய்து எழுதியிருக்கின்றது குறித்து மிகவும் சந்தோஷம்! காரணம் என்னவெனில், தங்களுடைய இந்தக் கிரந்தத்தில் மனிதனின் வாழ்க்கை இருக்கிறது. மனிதர்களுக்கு கோபம், தாபம், சந்தோஷம் என பலவகையான உணர்வுகள் உண்டு. அதுபோலவே, இந்தக் கிரந்தத்தில் ஆன்மீகம், விஞ்ஞானம், மெய்ஞானம், தர்க்கம், கணக்கு மற்றும் ஜோதிடம் என்று பல கோணங்களில் விமர்சித்து எழுதப்பட்டு இருக்கின்றது கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தேன்.

நான் நிறைய கிரந்த நூல்களை படித்து இருக்கிறேன். ஆனால் உங்களது இந்தக் கிரந்தத்தில் அந்த விஷயங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கின்றது. இது கண்டு நான் மிகவும் ஆச்சர்யப்படுகிறேன்.

இது போன்ற ஆழ்ந்த ஆய்வு கொண்ட ஆன்மீக கிரந்தம் எழுத ஸ்ரீ சௌடேஸ்வரி அம்மன், ஸ்ரீ காயத்ரி தேவி ஆகியோருடைய பரிபூரண அருள்தரும் சக்தியும் சாமர்த்தியமும் இருக்க வேண்டும்.

தங்களுக்கும், தங்களது குடும்பத்திற்கும் வேதமாத ஸ்ரீ காயத்ரி தேவி அம்மனுடைய கிருபா சௌக்கியங்கள் எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றேன்.


“சொல்வேந்தர்” சுகி சிவம் அவர்களின் வாழ்த்துரைநண்பர் தாமரைச் செல்வன் மகாபாரதப் போர் நடந்தது ஆடி மாதத்திலா அல்லது மார்கழி மாதத்திலா என்ற ஒரு விவாதத்தை மையமாக்கி புத்தகமாக்கி இருக்கிறார்.
வடமொழி அறிவு, பஞ்சாங்கத் தெளிவு, காலக் கணிப்பிற்கான விஞ்ஞானத் திறன் உள்ளவர்கள் இதை ஆராய்ந்து முடிவு சொல்ல வேண்டும். அவரது முயற்சியை வாழ்த்துகிறேன். 


உயர்திரு R.கிருஷ்ணசாமி ( எ ) கிரிகண்ணன் - தலைவர், 
அனைத்திந்திய தேவாங்க ஸ்ரீ சௌடேஸ்வரி நற்பணி மன்றம் அவர்களின் வாழ்த்துரை  


இந்த நூலில் இவர் மகாபாரத யுத்தம் நடந்தது ஆடிமாதம் என்ற மக்களின் நம்பிக்கைக்கும், மார்கழி மாதம் என்ற பண்டிதர்களின் விளக்கத்திற்கும் இடையில், இருதரப்புகளுக்கும் இடையே ஒரு விவாதகளத்தை உருவாக்கிக் காட்டுகிறார். 

மகாபாரதத்தில் தரப்பட்ட கிரகநிலைகள் மற்றும் வியாசபாரத ஸ்லோகங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு போர்நடந்த காலத்தை இந்நூலில் அடையாளம் காட்டுகிறார். நூலின் போக்கில் பல வானவியல் பாடங்களை எளிமையாக விளக்குகிறார். 

இவரது சேவை நமது சமூகத்திற்கு பெருமை சேர்க்கக் கூடிய ஒன்றாகும். நம் சமூக ஆய்வாளர்கள், அறிஞர்கள் வழியில் இவரது சேவையும் சிறப்புடன் தொடர எல்லாம் வல்ல அன்னை ஸ்ரீ சௌடேஸ்வரி அம்மன் அருள்புரிய வேண்டுகிறேன்.


“வைணவக் கடல்” புலவர் மா. கிருஷ்ணமூர்த்தி 
அவர்களின் வாழ்த்துரையாமறிந்த ஆய்வு நூல்களிலே இந்நூல் போல் சிறந்ததொன்றை எங்கும் காணேன். உண்மை வெறும் புகழ்ச்சியில்லை.

பாரதம் உண்மை நிகழ்வுகள் என்பதை கோள்நிலை கொண்டு ஆராய்ந்து வெளிப்படுத்தி இருப்பது ஒரு அற்புதம்.

ஆசிரியரின் நுண்மாண் நுழை புலம் சிறப்புக்குச் சிறப்பு சேர்க்கிறது.


மகாபாரத மொழிபெயர்ப்பாளர் செ. அருட்செல்வப் பேரரசன் அவர்களின் வாழ்த்துரை"மஹாபாரதப் போர் - ஆடியா? மார்கழியா?" என்ற இந்த ஆய்வை, தர்க்கப்பூர்வமாக மூல ஸ்லோகங்களில் இருந்து நிறுவியிருக்கிறார்.
பீஷ்மர் கணைப்படுக்கையில் 58 நாள் கிடந்தாரா? 85 நாள் கிடந்தாரா? 158 நாளா? 185 நாளா? என்பதை நிறுவ மகாபாரதத்தில் இருக்கும் சம்பவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சுட்டிக்காட்டி, அங்கே பேசப்படும் நட்சத்திரம் மற்றும் கோள் அமைப்புகளைக் கொண்டு போர் ஆடி மாதத்தில் நடந்ததா? மார்கழி மாதத்தில் நடந்ததா என்பதைச் சுவாரஸ்யமாக விளக்குகிறார்.
இந்த ஆய்வை செம்மையான முறையில் செய்திருக்கும் நண்பர் தாமரை அவர்களுக்கு என் வாழ்த்துக்கள்.


இணையத்தில் புத்தகம் பெற:


மின்புத்தகம்:

           https://tinyurl.com/mahabharat-kindle

 அச்சுப் பிரதி: 


https://tinyurl.com/mahabharat-pothi
https://tinyurl.com/mahabharat-amazon


Wednesday, February 21, 2018

The Mahabharat Chronology: Dr. K.N.S. Patnaik

The present European calendar came into vogue around 7 A.D. India, since ancient times, has been following the lunar calendar. The Western calendar has undergone many variations and adjustments from time to time e.g., at one stage the first six months had 31 days each while the last six months were 30 days each.
Until the Mahabharat War the world had a single, unitary administration under Vedic sovereigns, which reckoned the day from sunrise to sunrise centering on India. Consequently, other regions of the world stuck to the Indian time schedule. Thus for instance, when the sun rose in India at around 5.30 am it used to be midnight hour in Britain. Therefore the Vedic administration in Britain calculated its date from midnight to midnight.
When in the course of time the world became divided into regional states resulting in mutual strife. The British ruled India for about 200 years uptil 1947 A.D. The midnight to midnight reckoning under British rule, emanated originally from the Indian sunrise time. Modern calculations based on that midnight time often result in a error of one or two years in timing.
Before proceeding to analyze the Mahabharat chronology let us first familiarize ourselves with the Vedic lunar calendar. In its cycle of 60 years, the names of successive years are :
 1. Prabhava
 2. Vibhava
 3.  Sukla
 4. Pramoodotha
 5. Pajothpatthi
 6. Agnirasa
 7. Srimukha
 8. Bhava
 9. Yuva
 10. Dhata
 11. Eswara
 12. Bahudhanya
 13. Pramadi
 14. Vikrama
 15. Vishu
 16. Chitrabhanu
 17. Swabhanu
 18. Tharana
 19. Parthiva
 20. Vyaya
 21. Sarvajittu
 22. Sarvadhari
 23. Virodhi
 24. Vikriti
 25. Khara
 26. Nandana
 27. Vijaya
 28. Jaya
 29. Manmatha
 30. Durmukhi
 31. Havilambi
 32. Vilhambi
 33. Vikari
 34. Sarvari
 35. Plava
 36. Shubhakritu
 37. Sobhakruthu
 38. Krodhi
 39. Vishwavasu
 40. Paridhavi
 41. Plavanga
 42. Keelaka
 43. Sowmya
 44. Sadharana
 45. Voridhikrutu
 46. Paridhavi
 47. Pramadicha
 48. Ananda
 49. Rakshasa
 50. Nala
 51. Pingala
 52. Kalayukti
 53. Siddharthi
 54. Roudri
 55. Durmati
 56. Dundubhi
 57. Rudhirodgari
 58. Rathakshi
 59. Krodhana
 60. Akshaya
——————————————————————————–
Months :

 1. Chaitra
 2. Vaishakha
 3. Jyeshta
 4. Aashadha
 5. Shravana
 6. Bhadrapada
 7. Ashwin
 8. Kartika
 9. Margasheersha
 10. Pausha
 11. Maagha
 12. Phalguna
——————————————————————————–
Stars :
 1. Ashwini
 2. Bharani
 3. Krutika
 4. Rohini
 5. Mruga
 6. Ardra
 7. Punarvasu
 8. Pushya
 9. Aslesha
 10. Magha
 11. Poorva
 12. Uttara
 13. Hastha
 14. Chitra
 15. Swati
 16. Vishakha
 17. Anuradha
 18. Moola
 19. Jyeshta
 20. Poorvashadha
 21. Uttarashadha
 22. Shravana
 23. Dhanishta
 24. Satabhisha
 25. Poorvabhadra
 26. Uttarabhadra
 27. Revati
——————————————————————————–
Kaliyug:
Kaliyug started on Pramadi Chaitra Bright 1st day, Friday (BC 3102-2-20) at 2-27-30 P.M.
——————————————————————————–

MAHABHARAT EVENTS

Mahabharat events preceded the Kaliyug:
1. Karna’s Birth : Magha Bright half 1st day. It is said that he was older than Yudhisthira by 16 years.
2. Emperor Pandu reached Mount Saptashrunga in Paramodoota Ashwin Bright 5th day. Just one year after Yudhisthira was born.
3. Yudhisthira’s Birth : Yudhisthira was born on Pajothpatti Ashwin Bright 5th day, in Jyeshta Star, in Sagittarius Lagna, at midday Abhijit Muhurta. That was just years. 127-5-25 prior to Kaliyug (roughly 3229-8-15 B.C)
4. Bhima’s Birth : Bhima was born on Agnirasa Ashwin dark 9th day in Magha Star, after midday. He was younger than Yudhishtira by 1 year and 19 days.
5. Arjun’s Birth : Srimukha Phalguna Full Moon Day during the day in Uttara Star. Younger than Bhima by yr. 1-4-21
6. Nakula and Sahadev’s Birth : Bhava Phalguna New Moon day, Midday, in Star Ashwini. Younger than Arjuna by yr. 1-0-15
7. Lord Krishna was born on Shrimukha Shravana Dark 8th day, just after midnight in Taurus Lagna.
8. Duryodhana’s Birth : Just one day after Bhima’s birth. From that day onwards everyday the rest 99 Kauravas and their sister were born. Similarly, Hidimba, Baka and Kichaka were born in the same period between Magha and Swati Stars.
9. Emperor Pandu expired on Sarvadhari Chaitra Bright 12th day in Uttara Star. Arjuna was then yrs. 14-0-7 days old. Yudhistira was then yrs. 16-6-7 years old.
10. Pandavas were brought in Hastina on Sarvadhari Chaitra Dark 13th day, that is, 16 days after their father’s death. Death rituals lasted for 12 days from Sarvadhari Chaitra Dark 13th day to Vaishakh Bright 10th day. Yudhisthira was 16 years, 6 months and 28 days of age.
11. Pandavas stayed in Hastinapur for 13 years from Sarvadhari Vaishakha Bright 10th day to Plava Vaishakha Bright 10th day. Yudhisthira was yrs. 29-6-23 days old. They learnt archery under Drona.
12. Archery exhibition : Plava Vaishakha Full Moon Day.
13. King Drupada taken captive : Fight with Drupada from Plava Vaishakha Dark 5th day for a period of of yr. 1-4-5 days, that is upto Shubhakrit Bhadrapada Bright 10th day. Yudhisthira was yrs. 31-0-5 days old.
14. Yudhishthira ws made Crown-Prince on Shubhakrit Ashwayuja Bright 10th day when he was 31-0-5 days old.
15. Pandavas stayed at Hastinapur for yrs. 5-4-20 days, upto Plavanga Maagha New Moon Day. Yudhishthira was yrs. 36-4-25 days old.
16. Entered Varnavrata : Plavanga Phalguna Bright 8th Day. Yudhishtir was yrs. 36-5-3 days old.
17. The Lac Palace was set on fire on Keelaka Phalguna 13/14th Day night in the third Jhamu or Quarter. ( A day consists of 8 prahars, 4 during day time and 4 during night.) Pandavas crossed river Ganga on Keelaka Phalguna New Moon Day morning.
18. Demon Hidimba was slain : on Sowmya Chaitra Bright 1st Day. 19. Ghatotkacha was born on Sowmya Ashwin Bright 2nd Day, and he grew up as an adult immediately.
20. Pandavas stayed in Salihotashramam for 6 months, that is from Sowmya Ashwayuja Bright 2nd Day to Sadharana Chaitra Bright 2nd Day. Yudhishtira was yrs. 38-5-7 days old.
21. Panadavas lived in Ekachakrapuram for 6 months from Sadharana Chaitra Bright 2nd Day to Ashwayuja Bright 2nd Day.
22. Demon Baka was slain : on Sadharana Bright 10th Day. Yudhisthira was yrs. 39-0-5 days old.
23. Pandavas stayed in Ekachakrapuram for 1 month 10 days more, upto Sadharana Margashirsha Dark 5th Day. Then they headed for Panchal Kingdom, and in 3 days reached Dhoumya’s Ashram. They stayed there for 15 days, and on the 18th day, reached the capital of Panchal Kingdom, that is, on Sadharana Pausha 7th Day.
24. Princess Draupadi’s Swayamvaram took place on Sadhrana Pausha Bright 10th Day.
25. In Panchala Kingdom, Pandavas stayed there for yr. 1-0-15 days, that is, tiil Virodhikrithu Pausha New Moon Day. Yudhishthir was yrs. 40-3-25 days old.
26. Pandavas were recieved in Hastinapur on Virodhikrithu Maagha Bright 2nd Day and were granted half-Kingdom. They stayed in Hastinapur for 5 years and 6 months, upto Pingala Shravana Bright 2nd Day. Yudhishthira was yrs. 45-9-27 days old. Indrapratha City was being built during this period.
27. Yudhisthira was coronated on Pingala Ashwayuja Bright 10th Day. He was then 46-0 years old.
28. Arjuna went on pilgrimage for 12 years. He started in Kalayukthi and returned in Pramodhoota. He married Subhadra on Pramodhoota Vaishakh Bright 10th Day. Abhimanya was born in the year Pramodhoota.
29. Draupadi had one son each from her 5 Pandava husbands. 30. The Khandava Forest was burnt down after Pramodhoota Shravana Bright 2nd Day. Yudhishtira was yrs. 58-10-15 days old. Mayasabha took yrs. 1-2-0 days for construction.
31.Panadavas entered Mayasabha on Prajopatthi Ashwayuja Bright 10th Day. Yudhisthira was years 60-0-5 days old.
32. Rule in Indraprastha for 16 years, upto Sarvajit Ashwayuja Bright 10th day. Yudhishthira was yrs. 76-0-5 days old.
33. Wrestling started between Bhima and Jarasandha on Sarvajit Kartika Bright 2nd Day. It continued for 14 days, and Jarasandha was killed on 14th evening.
34. The Rajasooya Yadnya began on Sarvadhari Chaitra Full Moon Day. Yudhisthira was yrs. 76-6-15 days old.
35. Dice plays : The two Dice plays were played between Sarvadhari Shravana Dark 3rd Day and 7th Day. Yudhishthira was yrs. 76-10-2 days old.
So Pandavas ruled for a period of yrs. 36-6-20 days from Virodhikritu Maagha Bright 2nd Day to Sarvadhari Shravana Dark 7th Day.
36. Forest Life : Forest life started on Sarvadhari Shravana Dark 8th Day. Yudhisthira was years 76-10-18 days old. Demon Kimeera was killed on the 3rd Day, that is, Dark 10th Day.
12 years forest exile ended on Sarvari Shravan Dark 7th Day.
37. The 13th year of anonimity ended on the Plava Shravan Dark 7th Day.
38. Kichaka was killed on on Plava Ashadha Dark 8th Day at night. His brothers were killed the next day, Dark 9th Day.
39. Since these are lunar years, there were two Adhik Masas every 5 years, and in 13 years there were 5 Adhik Mases and 12 days. But these were merged in the lunar years as Adhik Mases. Tithiwayas and likewise, Bhishma and Yudhishthira followed this calculation as correct, but Duryodhana insisted on anonimity solar years, which was unacceptable in those days.
40. Since the period was over the previous day, Arjuna declared his identity. Arjuna was carrying his bow Gandiva for 30 years from Pramodoota to Sarvari, and he told Uttara that he will carry it for another 35 years. The next day, on Dark 9th Day, Pandavas declared their identity. Yudhishthira was yrs. 89-10-9 days old.
41. Pandavas stayed in Upaplavyam for yr. 1-2-17 days. During these days, consultations, marraige between Uttara and Abhimanyu in Shubhakrit Jyeshta month, marshalling of armies, Peace talks by Draupadi’s Purohit and Sanjaya took place.
In Aswayuja month, there were lunar and solar eclipses, portending evil and destruction.
42. Shri Krishna’s Peace talks : Shri Krishna started on Shubhakrit Kartik Bright 2nd Day, in Revati Star, reached Hastinapur on the 13th Day, and held peace talks upto Dark 8th Day. On his last day, His Vishwaroopa was shown. Since talks failed, he started on his return journey the same day in Pushyami Star, told Karna that in 7 days, on New Moon Day in Jyeshta Star, all should assemble at Kurukshetra for the Great War, and returned to Upaplavya.
43. So Pandavas stayed in Upaplavya for yr. 1-2-17 + 15 days = yr. 1-3-2 days.
44. Both the Pandava and Kaurava armies marched to Kurukshetra on the New Moon Day. The period from Margashirsha Bright 2nd Day to 12th Day, was taken up by installation of tents, arranging Army rehearsals etc. etc.
45. The Great Mahabharat War started on Shubhakrit Margashirsha Bright 13/14th Day, Tuesday in Bharani Star. Yudhishthir was yrs. 91-2-9 days old. Just the previous day 11/12th Day, when armies were rehearsing Vyuhas, Arjuna fell into a gloom, occasioning Lord Krishna’s famous BhagavadGeeta discourse with Arjuna.
46. Bhishma’s Fall : On Margashirsha Dark 7th Day.
47. Abhimanyu’s Death : Abhimanyu was killed on Margashirsha Dark 10th Day. He was aged 32 years (From Pramodoota to Shubhakrit). Since marraige was in Jyeshta month, he led only 6 month’s family life, and Uttra was 6 months pregnant.
48. Saindhava’s Death : Saindhava was killed on Margashirsha Dark 11th Day.
The battle was continued even into the night.
Drona was killed on Margashirsha Dark 12th Day at noon.
49. Karna’s Death : Karna was killed on Margashirsha Dark 14th Day.
Salya was killed on Margashirsha New Moon Day at noon.
50. Duryodhana’s Fall : He fell on Margashirsha New Moon Day/Pausha Bright 1st Day in the evening. He died the next morning on the Bright 1st Day.
51. Balrama started on pilgrimage on Kartik Dark 5th Day, in Pushyami Star. So, date-wise and star-wise also, pilgrimage took 42 days.
52. Ashwatthama murdered Pandava’s sons during the same night on Margashirsha New Moon/Pausha Bright 1st Day night, and conveyed the dire information to the dying Duryodhana on Bright 1st Day early morning. Defeat of Ashwatthama : on Pausha Bright 1st Day.
53. Pandava Armies 7 Akshouhinis = 551,33,83,260
Kaurava Armies 11 Akshouhinis = 866,38,87,960
Total 18 Akshouhinis = 1417,72,71,240

Except Pandavas, Krishna. Satyaki and Yuyutsu on Pandavas side, and Kripa, Krutavarma and Ashwatthama on Kaurava’s side, all were killed. Yudhishthira told Dhritarashtra that Great Warriors (MahaRathis) killed in the War, were more than 94 crores.
No clear details are available in the Epic, how Pandava Warriors disposed off kaurava armies. Abhimanyu on the 13th Day, killed more than 0.50 Akshouhini army, and Arjuna on the 14th Day killed 5 Akshouhinis.
54. Attacking Pandavas side,
Bhishma killed nearly 1.27 Akshouhinis = 100,00,00,000
Drona killed nearly 1.00 Akshouhinis = 78,76,26,180
Karna killed nearly 2.37 Akshouhinis = 186,28,78,540
Salya killed nearly 0.29 Akshouhinis = 22,60,46,000
Ashwatthama killed nearly 0.09 Akshouhinis = 7,20,24,400
Rest of the warriors 1.98 Akshouhinis = 156,48,08,140

Warrior-Warrior fights
(Sankula-Samara)

TOTAL 7.00 Akshouhinis = 551,33,83,260
55. Yudhishthira’s age was yrs. 91-2-27. Pandavas observed 12 days mourning from Pausha Bright 1st Day to 13th Day. Mass cremations were done on the 14th day, and the same evening, Pandavas proceeded to Hastinapur.
56. Yudhishthira was crowned on Shubhakrit Pausha Full Moon Day. Yudhishthira was yrs. 91-3-10 days old.
57. Pandavas called on Bhishma (who was prostrate on a bed of arrows) on Pausha Dark 2nd Day, stayed upto 8th Day, listened to Bhishma’s advisory discourse, returned to Hastinapur, stayed for 15 days and went to Bhishma again on Maagha Bright 8th day. On 8th, 9th, 10th and 11th day, Bhishma was in meditation. He renounced his mortal coil on 12th day. Hence 8th-12th of Pausha Dark Fortnight is called Bhishma Panchakam. Bhishma fell prostrate on Margashirsha Dark 7th Day. From 8th Day to Maagha Bright 11th Day, 48 days elapsed. “AshtaPanchasatam ratryassayana syasyama gatha” that is, Bhishma said that he completed 58 (10+48) days on the battlefield. ” Sarashu nisitagresu yatha varsha satam tatha” meaning, by lying on pointed arrows, it appeared although it was 100 years. ” Tribhaga seshah pakshyam suklo” meaning, it is Bright Fortnight, and still 3 parts remained. ( By dividing Bright Fortnight into 10 parts, 7 parts = 10.5 days or 11th day is in progress, and still 3 parts = 4.5 days remained upto Full Moon Day.)
58. Ashwamedha Yadnya began on Shobhakrit Maagha Bright 12th Day. Just earlier, Parikshit was born to Uttara as posthumas premature, still born male baby at 8/9 months, but was revived by Krishna.
15 years later, in Kartik month, Dhritarashtra left for the forest. 3 years later, Pandavas went to the forest to see Dhritarashtra etc. Vidura’s death.
After 1 month, Dhritarashtra, Gandhari and Kunti got killed in a forest fire.

59. Thirty six years after the Great War, that is in Bahudhanya year, evil omens in Dwaraka were observed. Samba became pregnant and a iron rod (musalam) was born.
60. Yudhishthir ruled for yrs. 36-2-15 days. From Shubhakrit Pushya Full Moon Day to Bahudhanya Pushya Full Moon Day, it was 36 years and adding 0-2-15 days, it was Pramadi Bright 1st Day, when Kailyug started and Shri Krishna finished his Avatar. (B.C 3102-2-20 at 2-27-30 P.M)
61. Seven days later, on Bright 7th Day, Dwarka city was submerged by the Ocean. Saptarishis were in Magha Star, 75 years prior to Kaliyug and remained there for 25 years after Kaliyug.
Yudhishthir Shaka started from his coronation day that is, Krishna finished his Avatar in Yudhishthir Shaka yrs. 36-2-15.
62. Pandavas started for their Final End after 0-6-11 days, that is, on Pramadi Ashwayuja Bright 12th Day. Yudhishthir was aged yrs. 128-0-6. Parikshit, 36 years old, was coronated on the same day at Hastinapur.
63. Swargaarohanam is not clearly stated in the Epic. It may be 26 years afterwards. Sage Veda Vyas dictated the Great Epic to Ganapati only after Swargarohanam of the Pandavas, that is, after 26 years of Kaliyug.
64. Parikshit ruled for 60 years, coronated his 25 year old son Janamejaya, and died.
65. So, Bhagavatha was written by Sage Veda Vyas soon after Mahabharat was over, and before the 60th year of the Kaliyuga.
66. In Dwapara Yuga, human beings lived upto 400 years. There are four stages in life – Balya, Youvana, Koumara and Vriddhapyam. In Dwaparyug, Balya stage was upto 40 years, Youvana stage upto 120 years, and later Koumara and Vriddhapyam stages. But now in the Kaliyuga, Balya stage is upto 15 years, Youvana upto 45 years, Koumara upto 60 years and Vriddhapyam beyond 60 years.